FC Barcelona - Mức lương, tiền thưởng, mệnh đề. Hợp đồng của Neymar trong tất cả các chi tiết

Mỗi ngày dữ liệu mới được tiết lộ cho chúng tôi trên trang web rò rỉ bóng đá. Đôi khi chuyển tài liệu, đôi khi các thỏa thuận quyền hình ảnh, trong các hợp đồng làm việc khác. Không phải tất cả đều có cùng một phương tiện truyền thông giá trị, nhưng thứ hai này, đó là tiền đạo của FC Barcelona, ??Neymar trong câu hỏi, một ... Đọc phần còn lại của FC Barcelona - Mức lương, tiền thưởng, mệnh đề. Hợp đồng của Neymar trong tất cả các chi tiết